Prodej a rezervace vstupenek


Milí abonenti, milí přízvnivci Filharmonie Brno, milí zájemci o naše koncerty,

 

pro oboustrannou spokojenost jsme pro vás připravili harmonogram prodeje jednotlivých vstupenek i abonentek. Cílem je vyhnout se zbytečným frontám a usnadnit vám nákup filharmonických vstupenek/abonentek.

Termíny   
2. 5. 2017 Prodej vstupenek na Mozartovy děti 2017 a abonmá partnerů KC SPH, CEB, BCO a ČFSB.
V půlce května vychází nový katalog pro 62. sezonu (2017/2018). K dispozici na předprodeji v Besední ulici a bude abonentům rozeslán do poštovních schránek.
29. 5. -2. 6. 2017 Přednostní prodej abonmá Filharmonie na Stadionu (dříve FJD), a to výhradně dosavadním abonentům cyklu FJD, který je z Janáčkova divadla přesunut do sálu Stadionu na Kounicově 20. Abonenti si mohou zároveň obnovit i všechna svá další abonmá a zakoupit i vstupenky na mimořádné koncerty, koncerty Kantilény a festivaly.
do 23. 6. je celá kapacita sálu cyklu Stadionu Filharmonie na Stadionu (dříve FJD) vyhrazena pro dosavadní abonenty cyklu FJD.
5. 6. 2017 Zahájení hlavního abonentního prodeje
do 7. 7. 2017 je rezervované abonmá stavajcím abonentům všech cyklů.
10. 7. 2017 Zahájení volného prodeje a Sezony na míru.

 

Rezervace jednotlivých vstupenek

• on-line: www.filharmonie-brno.cz

• e-mailem: predprodej(zavinac)filharmonie-brno(tecka)cz 

• telefonicky: +420 539 092 811

Vstupenky na jednotlivé abonentní koncerty je možné objednávat také on-line.

 

Vstupenky rezervujeme v předprodeji pouze 7 kalendářních dnů, po uplynutí této doby se vracejí do prodeje. Týden před koncertem už nelze vstupenky rezervovat!

 

Storno

Pro stornování zakoupené vstupenky platí následující poplatky:

10 % více než 30 kalendářních dnů před dnem konání

30 % 14–30 dnů

50 % 7–14 dnů

Šest dnů před koncertem už nelze vstupenku vrátit. 

Abonentní vstupenku nelze vrátit, pokud byla abonentní řada zahájena.

 

Výměna

Vstupenky lze vyměnit na pokladně Filhamonie Brno v Besední ulici po předložení platné vstupenky za vstupenky ve stejné či vyšší hodnotě (s doplatkem rozdílu ceny).

V případě, že abonent žádá o přeložení termínu pro jednotlivý koncert ze skupiny A (čtvrtek) na skupinu B (pátek) a naopak, hradí pouze 20% ceny vstupenky na nový termín, přičemž abonentní vstupenka mu zůstane nadále k dispozici.

 

Nemůžete-li svůj koncert navštívit, zvažte, zda svou vstupenku nenabídnete svým blízkým, přátelům, známým. Uděláte jim radost a vaše místo na koncertě nezůstane prázdné.

 

Důležité odkazy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes