Moravský podzim 2017


 

49. ročník

Evoluce

6 – 28 I 10 I 2017

 

Revoluce je náhlá přeměna, v jejímž průběhu dochází ke zborcení předchozího řádu a vytvoření nového; evoluce je přirozený, dlouhodobý a samovolný proces. Je-li nový – revoluční – impuls neustále opakován, stává se normou, která vyvolává další, nové (resp. staronové) reakce… Revoluce – evoluce… ®evoluce…

Z historické zkušenosti víme, jak to někdy s revolučními impulsy v procesu evoluce chodí. Když si Alfred Nobel přesně před 150 lety nechal patentovat dynamit, nemohl tušit, jak bude jeho vynález zneužit ve 20. století. Ani Darwin, Nietzsche nebo Wagner nepočítali s tím, že se stanou nástrojem propagandy nadřazené rasy. A s lidstvem to dobře myslely i levicové avantgardy. Mnoho revolucí skončilo katastrofou. Umění samo o sobě však směřuje k dobru díla a překonává čas; dílo přežívá svého autora i dobu svého vzniku.

Letošní Moravský podzim se tedy nese ve jménu ®evoluce. Jeho programovým těžištěm je hudba první třetiny 20. století, ale opomenuta nezůstává ani hudba, která vznikla (dlouho) před tímto obdobím i po něm.

 

Před třemi sty lety reagoval Johann Sebastian Bach na vskutku revoluční počin v ladění a začal psát svůj proslulý cyklus Dobře temperovaný klavír; na tento aspekt upozorníme celovíkendovou poctou klavíru, která bude zahrnovat nejen hudbu Bacha, ale mimo jiné také unikátní recitály-konfrontace: David Greilsammer prolne sonáty zvukových inovátorů své doby Domenika Scarlattiho a Johna Cage, Steffen Schleiermacher uvede skladby českých a ruských avantgardistů první třetiny 20. století. Tendence ruského futurismu budou představeny především v podobě dvou rekonstrukcí: futuristické opery Vítězství nad sluncem a zvláště Avraamovova konceptu Symfonie sirén, aplikovaného na brněnské zvukové prostředí. V programu festivalu se také odráží celá řada výročí: 450 let od úmrtí Jacoba Vaeta (který podle posledních výzkumů s velkou pravděpodobností zemřel a byl pochován v Brně), 260 let od úmrtí Domenika Scarlattiho, 100 let od úmrtí Clauda Debussyho, týž počet let od narození korejského skladatele Isanga Yuna, 80. narozeniny Valentina Silvestrova, 70 let od vzniku Janáčkova kvarteta, 25 let od úmrtí Johna Cage. S odkazem na 80. výročí úmrtí TGM a předvečer 100. výročí založení republiky bude festival zakončen příznačně o státním svátku 28. října, a to vysazením „masarykovské lípy“ a sborovými koncerty po celém Brně

 

Více na www.moravsky-podzim.cz

Vítězslav Mikeš


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes