KOLOKVIUM


23 – 25 / 10 KOLOKVIUM


Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Brno, Janáčkovo náměstí 2a

 

52. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno

Jih a sever: italská hudba v zaalpském prostoru v průběhu 17. a 18. století

 

Mezinárodní hudebněvědná kolokvia Brno se konala od roku 1966 jako tradiční součást brněnského Mezinárodního hudebního festivalu coby jediná pravidelně pořádaná oborová mezinárodní konference v tuzemsku. Odbornou záštitu nad touto akcí vždy zajišťoval Ústav hudební vědy FF MU. 52. kolokvium je věnováno kontextu šíření italského repertoáru do zaalpského prostoru v 17. a 18. století. Vychází do velké míry ze specifické hudební minulosti města Brna a Moravy; v rámci kolokvia budou představeny dosud neznámé soupisy italských hudebnin a další prameny. 

 

 


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes