Hráč do skupiny viol (tutti)


 

 

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace

vypisuje

 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení místa

 

hráče do skupiny viol (tutti).


Konkurz se uskuteční dne 3. července 2018 v 10 hodin

v sídle Filharmonie Brno, p. o. – Besední dům, Komenského nám. 8


 

PODMÍNKY KONKURZU:

 

Povinná skladba:

I. věta s kadencí jednoho z následujících koncertů:

K. Stamic:             Koncert D Dur,

F. A. Hoffmeister:  Koncert D Dur.

 

Volná skladba:

  Koncert nebo sonáta z období 19.-20. století.

 

Hra orchestrálních partů:

L. v. Beethoven:    Symfonie č. 5 c moll „Osudová“ (ll. věta),

G. Rossini:            Straka zlodějka – předehra,

W. A. Mozart:        Symfonie č. 35 D Dur (l. a lV. věta),

B. Smetana:          Prodaná nevěsta – předehra,

                              Vyšehrad, Z českých luhů a hájů,

P. I. Čajkovský:     Symfonie č. 6 h moll „Patetická“ (l. věta),

L. Janáček:           Symfonietta (ll. a lll. věta),

případně hra z listu.

 

Písemné přihlášky, strukturovaný životopis s osobními a kontaktními údaji a uvedením své interpretační praxe i kopii dokladu o ukončeném vzdělání (minimálně maturitní zkouška ke dni nástupu) zašlete nejpozději do 1. června 2018 na adresu: Filharmonie Brno, p. o., Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz (tel. 539 092 802).

Současně s přihláškou rovněž sdělte svůj případný zájem o zajištění klavírního doprovodu a zaslání notových partů. Ty budou po datu uzávěrky přihlášek poskytnuty přihlášeným uchazečům na vyžádání v tištěné nebo elektronické podobě notovým archívem Filharmonie Brno, (renata.stipova@filharmonie-brno.cz, tel. 539 092 848), ve stejné době budou také ke stažení na www.filharmonie-brno.cz.

 

Předpokládaný termín nástupu: září 2018

 

V Brně dne 12. března 2018

 

 

PhDr. Marie Kučerová

ředitelka Filharmonie Brno, p. o.

 


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes