Hráč do skupiny I. houslí (tutti)


 

 

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace

vypisuje

 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení místa


hráče do skupiny I. houslí (tutti).

 

Konkurz se uskuteční dne 2. července 2018 v 10.00 hodin

v sídle Filharmonie Brno, p. o. – Besední dům, Komenského nám. 8

 

 


PODMÍNKY KONKURZU:

Povinné skladby:

W. A. Mozart:   První věta z některého koncertu s kandencí

1 a 2. věta z koncertu z období romantismu, 20. století


Orchestrální party:

W. A. Mozart:                   Symfonie č. 39 Es dur

Ludwig van Beethoven:   Symfonie číslo 9

R. Schumann:                  Symfonie č. 2 C dur

Antonín Dvořák:               Symfonie č. 8

J. Brahms:                        Symfonie č. 4

R. Strauss:                       Don Juan

G. Mahler:                        Symfonie č. 1

Leoš Janáček:                  Taras Bulba

 

Písemné přihlášky, strukturovaný životopis s osobními a kontaktními údaji a uvedením své interpretační praxe i kopii dokladu o ukončeném vzdělání (minimálně maturitní zkouška ke dni nástupu) zašlete nejpozději do 1. června 2018 na adresu: Filharmonie Brno, p. o., Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz (tel. 539 092 802).

Současně s přihláškou rovněž sdělte svůj případný zájem o zajištění klavírního doprovodu a zaslání notových partů. Ty budou po datu uzávěrky přihlášek poskytnuty přihlášeným uchazečům na vyžádání v tištěné nebo elektronické podobě notovým archívem Filharmonie Brno, (renata.stipova@filharmonie-brno.cz, tel. 539 092 848), ve stejné době budou také ke stažení na www.filharmonie-brno.cz.

 

Předpokládaný termín nástupu: 1. září 2018

 

V Brně dne 12. března 2018

 

 

PhDr. Marie Kučerová v. r.

ředitelka Filharmonie Brno, p. o.

 


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes