Filharmonie Brno - Koncerty

Filharmonie Brno
Zpět

Koncerty

duben 2018

26 pondělí

*62 VFDH 2 A VYŠLI ZA POTOK, DO ZAHRADY

*62 VFDH 2 A VYŠLI ZA POTOK, DO ZAHRADY

kostel Neposkvrněného početí Panny Marie

19:00

Varmuža: Janovy pašije, lidové oratorium


BROLN - Brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů, dirigent Petr Varmuža


V autorském ztvárnění Janových pašijí Petra Varmuži se ocitáme za hradbami města. Janovy pašije využívají lidových nápěvů i názvuků, stejně jako spojují svět folklóru a vážné hudby užitím různých hudebních nástrojů včetně cimbálu, pěveckých sól i sboru s tradiční tenorovou rolí evangelisty. S BROLNem (vůbec poprvé na Velikonočním festivalu) máme možnost vstoupit do nezvykle vyzdobeného secesního chrámu na Křenové.


 


Plné vstupné 220 Kč / snížené vstupné 150 Kč


↓ Místa v sále nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže ↓

27 úterý

*62 VFDH 3 ZŮSTAŇTE ZDE A BDĚTE SE MNOU

*62 VFDH 3 ZŮSTAŇTE ZDE A BDĚTE SE MNOU

Kostel svatého Augustina
Kostel svatého Augustina, náměstí Míru 7

20:00

Wolfgang Rihm: Vigilia pro šest hlasů a instrumentální soubor


Singer Pur - soprán Claudia Reinhard, tenory Rüdiger Ballhorn, Markus Zapp, Manuel Warwitz, baryton Reiner Schneider-Waterberg, bas Marcus Schmidl
Ensemble Musikfabrik


Na počátku bylo sedm pašijových motet, napsaných na objednávku vokálního sextetu Singer Pur. Wolfgang Rihm je později obklopil instrumentálními sonátami, v závěru se všichni spojí k provedení kajícného žalmu Miserere mei Deus. Kdo se odváží k bdění, toho Vigilie mnohonásobně odmění.


 


Plné vstupné 220 Kč / snížené vstupné 150 Kč


 Místa v sále nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže


 

28 středa

*62 TH 1 JAKO BERÁNEK

*62 TH 1 JAKO BERÁNEK

Jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice

21:00

Samuel Capricornus: Lieder von dem Leyden und Tode Jesu  


mezzosoprán Isabella Shaw, soprán Dora Pavlíková, Motus Harmonicus, umělecký vedoucí Jakub Michl


Festivalové temné hodiny tentokrát nahlížejí pašijovou tematiku výhradně skrze hudbu 17. století. I ta je nesmírně pestrá. Samuel Capricornus (1628–1664) se narodil nedaleko Mladé Boleslavi jako syn luteránského pastora. Rodina však proto musela záhy Království české opustit. Capricornus působil dlouhou dobu jako uznávaný hudebník v tehdejším Prešpurku (Bratislava) a nakonec jako kapelník na vévodském dvoře ve Stuttgartu. Zdánlivě prosté písně o utrpení a smrti Krista předkládá jako intenzivní rozjímání.


 


Vstupenky na tento koncert nelze předem zakoupit, symbolické vstupné na místě.


 

29 čtvrtek

*62 TH 2 KALICH SPÁSY

*62 TH 2 KALICH SPÁSY

Jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice

21:00

Heinrich Schütz: Pašije podle sv. JanaCantiones sacrae


Cappella Mariana, umělecký vedoucí Vojtěch Semerád


Festivalové temné hodiny tentokrát nahlížejí pašijovou tematiku výhradně skrze hudbu 17. století.
Pašije podle svatého Jana drážďanského kapelníka Heinricha Schütze (1585–1672), spolu s výběrem z vlastní sbírky duchovních motet (Cantiones sacrae) a žalmy Samuela Scheidta zaznějí v pozdním večeru Zeleného čtvrtku jako předznamenání smutečního charakteru následujícího dne: Schützovy pašije jsou nanejvýše oproštěné, strohé.


 


Vstupenky na tento koncert nelze předem zakoupit, symbolické vstupné na místě.


 

30 pátek

*62 TH 3 JERUZALÉME, OBRAŤ SE!

*62 TH 3 JERUZALÉME, OBRAŤ SE!

Jezuitský kostel Nanebevzetí P. Marie
Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice

21:00

Emilio de Cavalieri: Lamentace a responsoria Svatého týdne


Musica cum gaudioumělecký vedoucí Martin Šmíd


Festivalové temné hodiny tentokrát nahlížejí pašijovou tematiku výhradně skrze hudbu 17. století.
Poslední festivalové tenebrae rozeznějí opět lamentace a responsoria pro Svatý týden, tentokrát ve zhudebnění italského skladatele, literáta, diplomata i tanečníka Emilia dei Cavalieriho (†1602). V jeho díle ze samého úsvitu barokní epochy se setkává tradiční uchopení hebrejských úvodních písmen lamentací jako vícehlasých úseků, kontrastujících se sólovým přednesem plným emocí.


 


Vstupenky na tento koncert nelze předem zakoupit, symbolické vstupné na místě.


 

.CEB 7 Bach: Janovy Pašije

Besední dům / Kostel sv. Janů
BD - Koncertní sál

19:30

místo konání Kostel Neposkvrněného Početí Panny Marie, Křenová 21a, více ZDE.


 


Velkopáteční duchovní koncert


J. S. Bach Passio Secundum Johannem, BWV 245


sólisté Jaroslav  Březina, Jakub Kubín, Jaromír Nosek, Lenka Cafourková, Roman Hoza


 


Slevy:
VIP (420Kč) - beze slev
A sektor (320Kč) - 30% sleva děti, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P, po slevě za 224Kč
B sektor (220Kč) - 30% sleva děti, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P, po slevě za 154Kč


Plánek je imaginární, sezení je členěno jen na sektory.


 

31 sobota

1 neděle

2 pondělí

3 úterý

*62 VFDH 4 RESURREXIT SICUT DIXIT

*62 VFDH 4 RESURREXIT SICUT DIXIT

Kostel svatého Tomáše
Moravské nám.

19:00

Varhanní koncert


Edward Elgar: Sonáta G dur op. 28 pro varhany, Buoh všemohúcí (dle rukopisu Bordesholm z roku 1467), Buoh všemohúcí (dle Jistebnického kancionálu z první poloviny 15. století), Konstantin Reymaier: vícevětá improvizace na velikonoční píseň Buoh všemohúcí


Konstantin Reymaier varhany (Rakousko), Gregoriánská schola od sv. Jakuba pod vedením Ondřeje Múčky


Festivalová premiéra přebudovaných varhan v kostele sv. Tomáše. Kněz a skladatel Konstantin Reymaier uvede v brněnské premiéře rozsáhlou sonátu Edwarda Elgara a vlastní vícevětou improvizaci na melodie velikonoční písně Buóh všemohúcí, které zaznějí i v podání chorální scholy od sv. Jakuba.


 


Plné vstupné 220 Kč / snížené vstupné 150 Kč


 Místa v sále nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže

4 středa

5 čtvrtek

*62 VFDH 5 FLOS FILIUS

*62 VFDH 5 FLOS FILIUS

bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Staré Brno

20:00

Italské mešní skladby z doby kolem roku 1400


Mala Punica Ensemble, umělecký vedoucí Pedro Memelsdorff


Slavný mezinárodní soubor s příznačným názvem (Mala Punica označuje granátová jablka) se v Brně představí vůbec poprvé. Program na míru festivalu zahrnuje italské mešní skladby z doby kolem roku 1400.


 


Plné vstupné 220 Kč / snížené vstupné 150 Kč


 Místa v sále nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže

6 pátek

7 sobota

8 neděle

*62 VFDH 6 ZAHRADA/OSTROV

*62 VFDH 6 ZAHRADA/OSTROV

bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Staré Brno

20:00

Koncert je vyprodán. Na místě konání budou v prodeji vstupenky na STÁNÍ+ za 220Kč.


Arvo Pärt: Te Deum, David Matthews: New Fire (světová premiéra skladby zkomponované na objednávku festivalu), Leoš Janáček: Glagolská mše


soprán Pavla Vykopalová, mezzosoprán Jana Hrochová, tenor Aleš Briscein, bas Richard NovákVox Iuvenalis, sbormistr Jan Ocetek (Pärt), Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala (Janáček), Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies


Zahrada: jako útočiště byl od svého počátku chápán starobrněnský klášter. Péče o rostliny otevřela bránu k porozumění zákonům dědičnosti Johannu Mendelovi. Přibližně ve stejné době přichází do již dlouho pěstěné zahrady malý Leoš Janáček, který pak roku 1884 za opata Mendela diriguje zádušní mši.
Zahrada jako místo poznání rezonuje s první skladbou programu. Arvo Pärt zhudebnil chvalozpěv sv. Ambrože pro tři sbory, smyčce a preparovaný klavír a slovy skladatele se chvalozpěv vynořuje z mlčení a prázdnoty. Skladbu v roce 1985 uvedl v premiéře právě Dennis Russell Davies. Brno je místem častých radostných návratů i pro britského skladatele Davida Matthewse. Pro závěrečný koncert festivalu vzniklo jeho kratší orchestrální dílo jako připomínka Vzkříšení, vnášení světla do tmy. Opětovné návraty Leoše Janáčka na Staré Brno nejsou jediným odkazem k emblému zahrady a přírody vůbec. Ve fejetonu pro Lidové noviny skladatel Janáček o své mši napsal toto: Chrám mi rostl v olbřímí velikosti hor a rozklenutého nebe do dálek zamlžených (…). Slyším v tenorovém sólu jakéhos velekněze, v sopránovém dívku-anděla, ve sboru lid náš. Svíce, vysoké jedle v lese a zažehnuty hvězdami; a v obřadu tam kdesi vidinu knížecí sv. Václava. A jazyk věrozvěstů Cyrila a Metoděje.


 


KONCERT JE VYPRODÁN. NA MÍSTĚ KONÁNÍ BUDOU V PRODEJI VSTUPENKY NA STÁNÍ+ ZA 220Kč.

9 pondělí

62. KC SPH 6 Houslový recitál

Besední dům
Koncertní sál

19:30

LEOŚ JANÁČEK Sonáta pro housle a klavír, JOSEF BOHUSLAV FOERSTER Sonata quasi una fantasia op. 177, BOHUSLAV MARTINŮ Sonáta pro housle a klavír č. 3 H 303


housle Jiří Vodička, klavír Martin Kasík


 


Jednotlivé vstupenky v prodeji od 10|7|2017.


Vstupenky slevy

10 úterý

11 středa

12 čtvrtek

*62 FS 3 A Německé requiem

*62 FS 3 A Německé requiem

Kulturní centrum Babylon
Sál Stadion, Kounicova 20

19:00


FILHARMONIE NA STADIONĚ (dříve Filharmonie v divadle)JOHANNES BRAHMS Německé requiem op. 45


soprán Martina Janková, baryton Martin Bárta, Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Filharmonie Brno, dirigent Andreas Sebastian Weiser


• dvojí výročí Johannesa Brahmse (1833–1897) v sezoně – 120 let od úmrtí a 185 let od narození • kantáta Německé requiem (Ein deutsches Requiem), Brahmsovo nejrozsáhlejší dílo, završené v roce 1868 (tedy 150 let před naším provedením – další výročí!) a zkomponované na vybrané texty z Lutherova překladu Bible do němčiny • asketická, hluboce duchovní skladba Brahmsovu bezvěrectví navzdory • světoznámá operní i koncertní pěvkyně Martina Janková, interpretka sopránového partu v Německém requiem na významných pódiích (Rudolfinum, curyšská Tonhalle, Baden-Baden) pod taktovkou vynikajících dirigentů (V. Sinajskij, D. Gatti, E. zu Guttenberg) • barytonista Martin Bárta, sólista Státní opery Praha, a dirigent Andreas Sebastian Weiser, umělecký ředitel téhož souboru a šéfdirigent královéhradeckých filharmoniků


 


Program ZDE.


 


 


13 pátek

*62 FS 3 B Německé requiem

*62 FS 3 B Německé requiem

Kulturní centrum Babylon
Sál Stadion, Kounicova 20

19:00


FILHARMONIE NA STADIONĚ (dříve Filharmonie v divadle)JOHANNES BRAHMS Německé requiem op. 45


soprán Martina Janková, baryton Martin Bárta, Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Filharmonie Brno, dirigent Andreas Sebastian Weiser


• dvojí výročí Johannesa Brahmse (1833–1897) v sezoně – 120 let od úmrtí a 185 let od narození • kantáta Německé requiem (Ein deutsches Requiem), Brahmsovo nejrozsáhlejší dílo, završené v roce 1868 (tedy 150 let před naším provedením – další výročí!) a zkomponované na vybrané texty z Lutherova překladu Bible do němčiny • asketická, hluboce duchovní skladba Brahmsovu bezvěrectví navzdory • světoznámá operní i koncertní pěvkyně Martina Janková, interpretka sopránového partu v Německém requiem na významných pódiích (Rudolfinum, curyšská Tonhalle, Baden-Baden) pod taktovkou vynikajících dirigentů (V. Sinajskij, D. Gatti, E. zu Guttenberg) • barytonista Martin Bárta, sólista Státní opery Praha, a dirigent Andreas Sebastian Weiser, umělecký ředitel téhož souboru a šéfdirigent královéhradeckých filharmoniků


Program ZDE.


 


14 sobota

15 neděle

*62 KK 4 Jarní koncert

*62 KK 4 Jarní koncert

Besední dům
Koncertní sál

18:00

Magdalenka, Kantilénka a Kantiléna


sbormistři Veronika Hrůzová, Michal Jančík a Jakub Klecker


 


Přijďte mezi nás!
V průběhu celého roku hledá Kantiléna šikovné zpěváky, kteří rádi zpívají, chtějí poznat nové kamarády a zúčastnit se nezapomenutelných koncertů s významnými dirigenty, sólisty a orchestry u nás i v zahraničí. Více zde.


Přidejte si k tomuto koncertu další 2 a získejte slevu na vstupenku. Sestavte si svou Sezonu na míru


Vstupenky slevy


 

16 pondělí

17 úterý

18 středa

*62 FBD I 4 A Schubert a Beethoven

*62 FBD I 4 A Schubert a Beethoven

Besední dům
Koncertní sál

19:30

FILHARMONIE DOMA I


FRANZ SCHUBERT Symfonie č. 5 B dur D 485, JÓN LEIFS Pastorální variace op. 8 na téma Ludwiga van Beethovena, LUDWIG van BEETHOVEN Symfonie č. 1 C dur op. 21


Filharmonie Brno, dirigent Alexander Liebreich


• mozartovsky laděné, zároveň však zcela osobité a mladistvě živelné symfonie vídeňských klasiků Schuberta a Beethovena • zakladatel islandské národní hudby Jón Leifs a jeho rané, seversky zabarvené orchestrální variace z roku 1930 na téma z druhé věty Serenády D dur pro smyčcové trio op. 8 Ludwiga van Beethovena


Program ZDE


Obsazení ZDE


 


Vstupenky slevy

*62 FBD I 4 A Schubert a Beethoven - STÁNÍ+

Besední dům
Koncertní sál

19:30

FILHARMONIE DOMA I


STÁNÍ+: uvaděčky vás těsně před začátkem koncertu usadí na případná neobsazená místa - kdekoli v sále. Pokud nebudou, vstupenky jsou na stání na balkon střed. Cena vstupenky je jednotná 200 Kč.


FRANZ SCHUBERT Symfonie č. 5 B dur D 485, JÓN LEIFS Pastorální variace op. 8 na téma Ludwiga van Beethovena, LUDWIG van BEETHOVEN Symfonie č. 1 C dur op. 21


Filharmonie Brno, dirigent Alexander Liebreich


• mozartovsky laděné, zároveň však zcela osobité a mladistvě živelné symfonie vídeňských klasiků Schuberta a Beethovena • zakladatel islandské národní hudby Jón Leifs a jeho rané, seversky zabarvené orchestrální variace z roku 1930 na téma z druhé věty Serenády D dur pro smyčcové trio op. 8 Ludwiga van Beethovena


Program ZDE


Obsazení ZDE 


 


Vstupenky slevy


 


↓ Místa nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže ↓


 


 

19 čtvrtek

*62 FBD I 4 B Schubert a Beethoven

*62 FBD I 4 B Schubert a Beethoven

Besední dům
Koncertní sál

19:30

FILHARMONIE DOMA I


Koncert je vyprodán, nabízíme vstupenky Stání +.


FRANZ SCHUBERT Symfonie č. 5 B dur D 485, JÓN LEIFS Pastorální variace op. 8 na téma Ludwiga van Beethovena, LUDWIG van BEETHOVEN Symfonie č. 1 C dur op. 21


Filharmonie Brno, dirigent Alexander Liebreich


• mozartovsky laděné, zároveň však zcela osobité a mladistvě živelné symfonie vídeňských klasiků Schuberta a Beethovena • zakladatel islandské národní hudby Jón Leifs a jeho rané, seversky zabarvené orchestrální variace z roku 1930 na téma z druhé věty Serenády D dur pro smyčcové trio op. 8 Ludwiga van Beethovena


Program ZDE


Obsazení ZDE


 


Vstupenky slevy


 

*62 FBD I 4 B Schubert a Beethoven - STÁNÍ+

Besední dům
Koncertní sál

19:30

FILHARMONIE DOMA I


STÁNÍ+: uvaděčky vás těsně před začátkem koncertu usadí na případná neobsazená místa - kdekoli v sále. Pokud nebudou, vstupenky jsou na stání na balkon střed. Cena vstupenky je jednotná 200 Kč.


FRANZ SCHUBERT Symfonie č. 5 B dur D 485, JÓN LEIFS Pastorální variace op. 8 na téma Ludwiga van Beethovena, LUDWIG van BEETHOVEN Symfonie č. 1 C dur op. 21


Filharmonie Brno, dirigent Alexander Liebreich


• mozartovsky laděné, zároveň však zcela osobité a mladistvě živelné symfonie vídeňských klasiků Schuberta a Beethovena • zakladatel islandské národní hudby Jón Leifs a jeho rané, seversky zabarvené orchestrální variace z roku 1930 na téma z druhé věty Serenády D dur pro smyčcové trio op. 8 Ludwiga van Beethovena


Program ZDE


Obsazení ZDE 


 


Vstupenky slevy


 


↓ Místa nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže ↓


 

20 pátek

*62 FBD I 4 C Schubert a Beethoven

*62 FBD I 4 C Schubert a Beethoven

Besední dům
Koncertní sál

19:30

FILHARMONIE DOMA I


Koncert je vyprodán, nabízíme vstupenky Stání +.


FRANZ SCHUBERT Symfonie č. 5 B dur D 485, JÓN LEIFS Pastorální variace op. 8 na téma Ludwiga van Beethovena, LUDWIG van BEETHOVEN Symfonie č. 1 C dur op. 21


Filharmonie Brno, dirigent Alexander Liebreich


• mozartovsky laděné, zároveň však zcela osobité a mladistvě živelné symfonie vídeňských klasiků Schuberta a Beethovena • zakladatel islandské národní hudby Jón Leifs a jeho rané, seversky zabarvené orchestrální variace z roku 1930 na téma z druhé věty Serenády D dur pro smyčcové trio op. 8 Ludwiga van Beethovena


Program ZDE


Obsazení ZDE


 


Vstupenky slevy


 

*62 FBD I 4 C Schubert a Beethoven - STÁNÍ+

Besední dům
Koncertní sál

19:30

FILHARMONIE DOMA I


STÁNÍ+: uvaděčky vás těsně před začátkem koncertu usadí na případná neobsazená místa - kdekoli v sále. Pokud nebudou, vstupenky jsou na stání na balkon střed. Cena vstupenky je jednotná 200 Kč.


FRANZ SCHUBERT Symfonie č. 5 B dur D 485, JÓN LEIFS Pastorální variace op. 8 na téma Ludwiga van Beethovena, LUDWIG van BEETHOVEN Symfonie č. 1 C dur op. 21


Filharmonie Brno, dirigent Alexander Liebreich


• mozartovsky laděné, zároveň však zcela osobité a mladistvě živelné symfonie vídeňských klasiků Schuberta a Beethovena • zakladatel islandské národní hudby Jón Leifs a jeho rané, seversky zabarvené orchestrální variace z roku 1930 na téma z druhé věty Serenády D dur pro smyčcové trio op. 8 Ludwiga van Beethovena


Program ZDE


Obsazení ZDE 


 


Vstupenky slevy


 


↓ Místa nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže ↓


 

21 sobota

22 neděle

.ČFSB 7 Sborový koncert

Besední dům - mimo 27.5.2018 Kostel sv. Janů
BD - Koncertní sál

19:30

Sborový koncert (A. Dvořák, J. Suk, P. Fiala, J. B. Foerster)


Roman Hoza baryton, Miriam Zuziaková, Terezie Fialová klavír, trubka v jednání, Martin  Jakubíček varhany, bicí v jednání, Alfréd Strejček recitátor
Český filharmonický sbor Brno, Jiří Najvar dirigent 


 


Cena vstupenky plná 180 Kč
Slevněné vstupenky 108 Kč - děti, studenti, senioři

23 pondělí

*62 JWM 6 A3 Flamenco: Pérez & Rivera & Pérez

*62 JWM 6 A3 Flamenco: Pérez & Rivera & Pérez

Besední dům
Koncertní sál

19:30

JAZZ & WORLD MUSIC (I)


tanec David Pérez, zpěv Francisco Rivera, kytara Miguel Pérez


Flamenco je nevyléčitelná posedlost. Okouzlilo nadobro i tanečníka Davida Péreze, který s pomocí temperamentního tance a virtuózních spoluhráčů přenese své nespoutané emoce i na vás.


Program ZDE


 


Vstupenky slevy

24 úterý

25 středa

26 čtvrtek

*62 FS 4 A Touha po domově

*62 FS 4 A Touha po domově

Kulturní centrum Babylon
Sál Stadion, Kounicova 20

19:00


FILHARMONIE NA STADIONĚ (dříve Filharmonie v divadle)ANTONÍN DVOŘÁK Česká suita op. 39, JOSEF SUK Fantastické scherzo op. 25, BOHUSLAV MARTINŮ Violoncellový koncert č. 2 H 304


violoncello Tomáš Jamník, Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík


• Dvořákovo mistrovské zpracování českých lidových tanců do podoby efektní suity, vyznačující se křehkou lyrikou, energickou vitalitou, bohatou melodickou invencí a formální přehledností • zářivé Fantastické scherzo Dvořákova žáka Josefa Suka, „duchaplná hra s tóny“ (slovy autora) prozrazující vliv učitele, avšak zároveň vyzrálá skladba plná mladistvého vzletu a optimismu • Druhý violoncellový koncert, jedno z řady děl „amerického“ období Bohuslava Martinů poznamenaných touhou skladatele po návratu domů • skladba z roku 1945, premiérovaná však až o dvacet let později (tedy již po smrti Martinů) Sašou Večtomovem, Pražskými symfoniky a dirigentem Zdeňkem Košlerem • Tomáš Jamník, výrazný představitel mladé generace českých interpretů (mj. vítěz soutěže Pražského jara z roku 2006) a specialista na českou hudbu


Program ZDE.


 Vstupenky slevy 


 


Vážení posluchači, rezervace vstupenek platí s ohledem na spuštění nového webu pouze do 25. 4. 2018.
Velmi se omlouváme, z důvodu přechodu na nový web nebude možné ve čtvrtek 26.4. vstupenky rezervovat ani nakupovat. Od 27. 4. bude prodej plně obnoven na novém webu Filharmonie Brno.
Děkujeme za pochopení.


*62 VGZ 3 Touha po domově (FS 4)

*62 VGZ 3 Touha po domově (FS 4)

Stadion/Besední dům
ABO VGZ

11:00

VEŘEJNÁ GENERÁLNÍ ZKOUŠKA na Stadioně (KC Babylon), Kounicova 20


ANTONÍN DVOŘÁK Česká suita op. 39, JOSEF SUK Fantastické scherzo op. 25, BOHUSLAV MARTINŮ Violoncellový koncert č. 2 H 304


violoncello Tomáš Jamník, Filharmonie Brno dirigent Robert Kružík


• Dvořákovo mistrovské zpracování českých lidových tanců do podoby efektní suity, vyznačující se křehkou lyrikou, energickou vitalitou, bohatou melodickou invencí a formální přehledností • zářivé Fantastické scherzo Dvořákova žáka Josefa Suka, „duchaplná hra s tóny“ (slovy autora) prozrazující vliv učitele, avšak zároveň vyzrálá skladba plná mladistvého vzletu a optimismu • Druhý violoncellový koncert, jedno z řady děl „amerického“ období Bohuslava Martinů poznamenaných touhou skladatele po návratu domů • skladba z roku 1945, premiérovaná však až o dvacet let později (tedy již po smrti Martinů) Sašou Večtomovem, Pražskými symfoniky a dirigentem Zdeňkem Košlerem • Tomáš Jamník, výrazný představitel mladé generace českých interpretů (mj. vítěz soutěže Pražského jara z roku 2006) a specialista na českou hudbu


Program ZDE.


 


Jednotná cena, bez možnosti slevy 120 Kč.


 


Vážení posluchači, rezervace vstupenek platí s ohledem na spuštění nového webu pouze do 25. 4. 2018.
Velmi se omlouváme, z důvodu přechodu na nový web nebude možné ve čtvrtek 26.4. vstupenky rezervovat ani nakupovat. Od 27. 4. bude prodej plně obnoven na novém webu Filharmonie Brno.
Děkujeme za pochopení.

.CEB 8 J. S. Bach: Mše H moll

Besední dům / Kostel sv. Janů
BD - Koncertní sál

19:30

místo konání Kostel sv. Janů


Johann Sebastian Bach Missa solemnis toni Si minoris BWV 232


Piotr Olech, Romana Kružíková, Pavla Radostová, Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka, V. Čížek


 


Slevy:
VIP (420Kč) - beze slev
A sektor (320Kč) - 30% sleva děti, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P, po slevě za 224Kč
B sektor (220Kč) - 30% sleva děti, studenti, senioři, ZTP a ZTP/P, po slevě za 154Kč


Plánek je imaginární, sezení je členěno jen na sektory.


 


Vážení posluchači, rezervace vstupenek platí s ohledem na spuštění nového webu pouze do 25. 4. 2018.
Velmi se omlouváme, z důvodu přechodu na nový web nebude možné ve čtvrtek 26.4. vstupenky rezervovat ani nakupovat. Od 27. 4. bude prodej plně obnoven na novém webu Filharmonie Brno.
Děkujeme za pochopení.


 

27 pátek

*62 FS 4 B Touha po domově

*62 FS 4 B Touha po domově

Kulturní centrum Babylon
Sál Stadion, Kounicova 20

19:00


FILHARMONIE NA STADIONĚ (dříve Filharmonie v divadle)ANTONÍN DVOŘÁK Česká suita op. 39, JOSEF SUK Fantastické scherzo op. 25, BOHUSLAV MARTINŮ Violoncellový koncert č. 2 H 304


violoncello Tomáš Jamník, Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík


• Dvořákovo mistrovské zpracování českých lidových tanců do podoby efektní suity, vyznačující se křehkou lyrikou, energickou vitalitou, bohatou melodickou invencí a formální přehledností • zářivé Fantastické scherzo Dvořákova žáka Josefa Suka, „duchaplná hra s tóny“ (slovy autora) prozrazující vliv učitele, avšak zároveň vyzrálá skladba plná mladistvého vzletu a optimismu • Druhý violoncellový koncert, jedno z řady děl „amerického“ období Bohuslava Martinů poznamenaných touhou skladatele po návratu domů • skladba z roku 1945, premiérovaná však až o dvacet let později (tedy již po smrti Martinů) Sašou Večtomovem, Pražskými symfoniky a dirigentem Zdeňkem Košlerem • Tomáš Jamník, výrazný představitel mladé generace českých interpretů (mj. vítěz soutěže Pražského jara z roku 2006) a specialista na českou hudbu


Program ZDE.


 Vstupenky slevy 


 


Vážení posluchači, rezervace vstupenek platí s ohledem na spuštění nového webu pouze do 25. 4. 2018.
Velmi se omlouváme, z důvodu přechodu na nový web nebude možné ve čtvrtek 26.4. vstupenky rezervovat ani nakupovat. Od 27. 4. bude prodej plně obnoven na novém webu Filharmonie Brno.
Děkujeme za pochopení.


28 sobota

29 neděle

30 pondělí

1 úterý

2 středa

*62 MLK 4 Mladá krev aneb Hudba zblízka 4

*62 MLK 4 Mladá krev aneb Hudba zblízka 4

Besední dům
_MLK abo nečíslovaně

19:30

Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB, dříve Akademie FB), jejímž cílem je výchova dalších generací hudebníků, kteří by jednou mohli usednout do filharmonických řad, má za sebou již tři sezony úspěšného fungování. Dvouleté působení v akademii skýtá jejím členům nejen (primárně) orchestrální praxi, ale také příležitost prezentovat své schopnosti v komorní hudbě, a to v koncertní řadě nazvané Mladá krev. Zájem o tento cyklus ze strany publika byl v uplynulých sezonách značný a jistě bychom k tomu našli hned několik důvodů. Mladicky strhující projev účinkujících, různorodý repertoár… A nejen to. Podtitul cyklu Hudba zblízka dává tušit, že koncerty v Besedním domě jsou koncipovány netradičně – zveme na atypicky rozestavený a intimně nasvícený sál, na hudebníky, kteří jsou takřka na dosah… Na klasiku, při níž odpadá bariéra pódia či večerní róby.
Přijďte podpořit mladé naděje, v džínsech (chcete-li), přijďte na hudbu zblízka do rodinně pohodové atmosféry a za sympatické vstupné. Kromě členů OAFB se můžete těšit i na vystoupení hostů, jimž je cyklus Mladá krev také otevřen. Obsazení a programy jednotlivých koncertů bude zveřejněn vždy zhruba měsíc před konkrétním datem koncertu.


Aktuální programy koncertů a účinkující v jednání.


Vstupenky
50 Kč (bez možnosti slevy)


 


Vážení posluchači, rezervace vstupenek platí s ohledem na spuštění nového webu pouze do 25. 4. 2018.
Velmi se omlouváme, z důvodu přechodu na nový web nebude možné ve čtvrtek 26.4. vstupenky rezervovat ani nakupovat. Od 27. 4. bude prodej plně obnoven na novém webu Filharmonie Brno.
Děkujeme za pochopení.

3 čtvrtek

4 pátek

5 sobota

*62 RA 5 PŘÍBĚHY HUDBY aneb POLIBKY MÚZ

*62 RA 5 PŘÍBĚHY HUDBY aneb POLIBKY MÚZ

Besední dům
Koncertní sál

10:30

RODINNÉ ABONMÁ


Koncert je vyprodán, nabízíme vstupenky Stání +.


Dětský divák jako partner účinkujících vtažený do děje a zábavnou formou nabývající informace (nejen) o hudbě. Kontakt s publikem nadřazený nad výchovnou roli, která se odsouvá do podvědomí. Odlehčené prostředky, kterým děti rozumějí a které pobaví i dospělé posluchače – rodiče, prarodiče… O tom je rodinné abonmá.


moderátor Ondřej En.dru Havlíkscénář a režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigentka Gabriela Tardonová


Jeskyně, loutka, závodní auto, ptačí zpěv a jiné inspirace slavných skladatelů. 


Vstupenky a slevy


 


Vážení posluchači, rezervace vstupenek platí s ohledem na spuštění nového webu pouze do 25. 4. 2018.
Velmi se omlouváme, z důvodu přechodu na nový web nebude možné ve čtvrtek 26.4. vstupenky rezervovat ani nakupovat. Od 27. 4. bude prodej plně obnoven na novém webu Filharmonie Brno.
Děkujeme za pochopení.

*62 RA 5 PŘÍBĚHY HUDBY aneb POLIBKY MÚZ - STÁNÍ+

Besední dům
Koncertní sál

10:30

RODINNÉ ABONMÁ


STÁNÍ+: uvaděčky vás těsně před začátkem koncertu usadí na případná neobsazená místa - kdekoli v sále. Pokud nebudou, vstupenky jsou na  stání na balkon střed. Cena vstupenky je jednotná 200 Kč.


Dětský divák jako partner účinkujících vtažený do děje a zábavnou formou nabývající informace (nejen) o hudbě. Kontakt s publikem nadřazený nad výchovnou roli, která se odsouvá do podvědomí. Odlehčené prostředky, kterým děti rozumějí a které pobaví i dospělé posluchače – rodiče, prarodiče… O tom je rodinné abonmá.


moderátor Ondřej En.dru Havlíkscénář a režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigentka Gabriela Tardonová


Jeskyně, loutka, závodní auto, ptačí zpěv a jiné inspirace slavných skladatelů.


 


Vážení posluchači, rezervace vstupenek platí s ohledem na spuštění nového webu pouze do 25. 4. 2018.
Velmi se omlouváme, z důvodu přechodu na nový web nebude možné ve čtvrtek 26.4. vstupenky rezervovat ani nakupovat. Od 27. 4. bude prodej plně obnoven na novém webu Filharmonie Brno.
Děkujeme za pochopení.


 


 Místa nejsou číslovaná, požadovaný počet vstupenek si navolíte na šedé liště níže 


 

6 neděle

Zájezd Pardubice

Zájezd Pardubice

Turné

19:00

Pardubické hudební jaro


 


Více zde.

Zpět
Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Webdesign Inexes