Abonentní řady


62. sezona  |  61. sezona  |  60. sezóna  |  59. sezóna  |  58. sezóna  |  57. sezóna  |  56. sezóna  |  55. sezóna  |  54. sezóna

Filharmonie v divadle (FJD)

Filharmonie v divadle (FJD)

pět koncertů koncipovali jako vskutku sváteční projekty, nabízející plejádu vynikajících světových

i českých interpretů

více...
Filharmonie doma I (FBD I)

Filharmonie doma I (FBD I)

Cyklus přenesený z Janáčkova divadla do Besedního domu je zaměřený na tradiční, klasicko-romantický

repertoár

více...
Filharmonie doma II (FBD II)

Filharmonie doma II (FBD II)

uvede hudbu tří století ve více či méně nečekaných souvislostech

více...
Mimořádné koncerty (MK)

Mimořádné koncerty (MK)

představí šest unikátních programů

více...
Veřejné generální zkoušky (VGZ)

Veřejné generální zkoušky (VGZ)

zahrnující šest dopoledních generálek v Janáčkově divadle i v Besedním domě (po třech)

více...
Rodinné abonmá (RA)

Rodinné abonmá (RA)

dětský divák jako partner účinkujících vtažený do děje a zábavnou formou nabývající informace o hudbě

více...
Jazz & World Music JWM

Jazz & World Music JWM

nabízí špičkové interprety z celého světa a pozoruhodnou žánrovou pestrost

více...
Mladá krev aneb Hudba zblízka (MLK)

Mladá krev aneb Hudba zblízka (MLK)

atypicky rozestavený a intimně nasvícený sál, hudebníci, kteří jsou takřka na dosah…

 

 

více...
Koncerty Kantilény (KK)

Koncerty Kantilény (KK)

nabízí šest koncertů s 

repertoárem od skladeb renesanční polyfonie až po soudobou tvorbu

 

 

více...
Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

navazuje na jednu z nejstarších tradic

více...
Český filharmonický sbor Brno (ČFSB)

Český filharmonický sbor Brno (ČFSB)

již 11. ročník cyklu abonentních koncertů

více...
Czech Ensemble Baroque (CEB)

Czech Ensemble Baroque (CEB)

pátý ročník velkého abonentního cyklu hudby baroka a klasicismu

více...
Brno Contemporary Orchestra (BCO)

Brno Contemporary Orchestra (BCO)

mladý ambiciózní ansámbl uvede české i světové premiéry a představí významná díla autorů nejmladších skladatelských generací

více...


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes