1. zástupce vedoucího skupiny viol


ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace

vypisuje

 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení místa

 

1. zástupce vedoucího skupiny viol.

 

Konkurz se uskuteční  dne 14. listopadu 2017 v 13.00 hodin

 v sídle Filharmonie Brno, p. o. –  Besední dům, Komenského nám. 8

 

PODMÍNKY KONKURZU:

 

Povinná skladba: I. věta s kadencí jednoho z následujících koncertů:

K. Stamic: Koncert D Dur,

F. A. Hoffmeister: Koncert D Dur.

 

Volná skladba: jeden z následujících koncertů:

W. Walton: Koncert pro violu,

B. Bartók: Koncert pro violu,

P. Hindemith: Der Schwanendreher.

 

Hra orchestrálních partů:

L. v. Beethoven: Symfonie č. 5 c moll „Osudová“ (ll. věta),

G. Rossini: Straka zlodějka – předehra,

W. A. Mozart: Symfonie č. 35 D Dur (l. a lV. věta),

B. Smetana: Prodaná nevěsta – předehra,

Vyšehrad, Z českých luhů a hájů,

P. I. Čajkovský: Symfonie č. 6 h moll „Patetická“ (l. věta),

L. Janáček: Sinfonietta (ll. a lll. věta).

 

Orchestrální sóla:

S. Prokofjev: Romeo a Julie,

G. Enescu: Rumunská rapsodie č. 1,

A. Dvořák: Requiem,

B. Martinů: Fresky Piera della Francesca,

případně hra z listu.

 

Písemné přihlášky, strukturovaný životopis s osobními a kontaktními údaji a uvedením své interpretační praxe i kopii dokladu o ukončeném vzdělání (minimálně maturitní zkouška ke dni nástupu) zašlete nejpozději do 14. října 2017 na adresu: Filharmonie Brno, p. o., Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: : kristyna(tecka)drasilova(zavinac)filharmonie-brno(tecka)cz (tel. 539 092 802).

Současně s přihláškou rovněž sdělte svůj případný zájem o zajištění klavírního doprovodu a zaslání notových partů. Ty budou po datu uzávěrky přihlášek poskytnuty přihlášeným uchazečům na vyžádání v tištěné nebo elektronické podobě notovým archívem Filharmonie Brno, (anna(tecka)jadrnakova(zavinac)filharmonie-brno(tecka)cz, tel. 539 092 848).

Notové party ke stažení ZDE.

 

 

Předpokládaný termín nástupu: prosinec 2017.

 

V Brně dne 10. srpna 2017

 

PhDr. Marie Kučerová

ředitelka Filharmonie Brno, p. o.


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes