... od Evy Baranyiové, naší abonentky


Vážená paní ředitelko,

 

chci Vám vyslovit dík za perfektní inovace v koncertním životě Brna:

 

1. včera jsem byla na generálce v Besedním domě, koncert byl úžasným zážitkem - sál byl zaplněn asi ze dvou třetin a publikum, převážně důchodcovské, dopoledne opravdu prožívalo a zaslechla jsem hodně pochval. Já jsem si doplnila třemi generálkami ostatní dva cykly, na které mám abonentky. Takový objevný počin, jako "mladická" hudba Šostakovičova, byl skvělý. Filharmonie s mladým dirigentem se vskutku vyznamenala.

 

2. Ve foyer vystavené fotografie členů orchestru jsou také výborným nápadem - přibližují lidskou stránku umělců, které vidíme jen z povzdálí v sále (anebo, žel, pořád jen na jevišti Janáčkova divadla a ne ve vlastním koncertním sále).

 

3. O celé dramaturgii se již hodně psalo a komentovalo (i Váš otvírací projev 2. října) - myslím, že ji každý může jen vítat.

 

4. Anketa během 1. koncertu byla dobrá, ale nestihla jsem napsat ještě něco: domnívám se, že bylo stálo za úvahu vyvinout koncertní řadu, věnovanou staré hudbě - nebála bych se sáhnout až do renesance a pak přece máme mnoho a mnoho našich skladatelů i barokní hudby. Tato díla jsou nádherná a tak svěží, že i dnes překvapují. Proto bych takovýto počin přivítala, a jistě bych nebyla sama.

 

5. I takové maličkosti, jako roztomilý malý kalendářík koncertů, je milou pozorností pro návštěvníky koncertů. A také se zdá, že je vidět stále více mladých lidí na koncertech, což je důležité. Sama jsem asi šest let platila dvě abonentky pro studenty vysoké školy, na které jsem působila a které jsem jim pokaždé nabídla s tím, že mám náhodou dva lístky k dispozici, aby je využili...)

 

Přeji Vám a Filharmonii Brno mnoho úspěchů, šťastnou ruku a invenci - máte oddané publikum, které si Vaší práce velmi cení.

S pozdravem,

                                                                                                                                 Dr. Eva Baranyiová, Brno


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes