Povinně zveřejňované informace


Povinně zveřejňované informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění

Oficiální název

Filharmonie Brno, příspěvková organizace, Komenského náměstí 534/8, Brno 602 00. IČ 000 94 897 DIČ CZ00094897.

 

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci. 

 

 

Důvod a způsob založení

 

Kontakty (příjem a podání žádostí)

 

Žádost o informace - lhůty, postup při vyřizování, opravné prostředky

Viz. zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění.

 

Výroční zpráva podle zákona č.106/1999 Sb.

 

Finanční plány

 

Sazebník úhrad za poskytování informací

 

Zpráva o činnosti (Hodnocení činnosti)

 


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes