O nás


 

Orchestrální akademie Filharmonie Brno

Filharmonie Brno, podobně jako jiné špičkové orchestry, má zájem na výchově dalších generací vynikajících hudebníků, kteří mohou v budoucnu usednout do jejích řad. Proto počínaje sezonou 2014/2015 založila Orchestrální akademii Filharmonie Brno.

Příležitost rozšířit si vzdělání a získat cenné zkušenosti v Orchestrální akademii Filharmonie Brno mají především studenti a absolventi středních a vysokých hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. Program se zaměřuje nejen na oblast orchestrální hry, ale prostřednictvím koncertů nově vzniklého abonentního cyklu Filharmonie Brno v Besedním domě („Mladá krev“) umožňuje účastníkům akademie také rozvoj v komorní hře.

Začlenění mladých talentovaných hudebníků do orchestru Filharmonie Brno s sebou přináší zároveň mnoho nových impulsů do dalšího fungování tohoto hudebního tělesa. Filharmonie Brno se založením orchestrální akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního vzdělávání v České republice a věří, že tak přispěje k jeho dalšímu rozvoji.

 

Délka studia

Účast každého člena akademie je předpokládána na dvě koncertní sezony.

 

Orchestrální praxe a individuální výuka

Členové akademie jsou vyzýváni k účasti na vybraných projektech Filharmonie Brno, absolvují především zkoušky a koncerty v rámci orchestrálních abonentních řad brněnské filharmonie v Brně. Při studiu orchestrálních partů a při přípravě na zkoušky a koncerty jsou vedeni předními hráči Filharmonie Brno.

 

Praxe v komorní hře

V rámci abonentního cyklu Filharmonie Brno „Mladá krev“ jsou v každé sezoně uspořádány přibližně čtyři komorní koncerty, na nichž se prezentují víceméně všichni členové akademie.

 

Přihlášky

Do akademie se mohou přihlásit hudebníci ve věku 18 až 26 let. Konkurzy do akademie pro jednotlivé nástrojové skupiny pro sezony 2018/2019 a 2019/2020 budou vypsány na podzim 2017. V případě uvolnění místa v akademii může být vypsán konkurz do jednotlivých nástrojových skupin i dříve.

 

Finanční ohodnocení

Členům akademie jsou přiznány honoráře za absolvované zkoušky a koncerty. Výše honoráře je fixní, a to 500,-Kč za jednu účast na zkoušce nebo koncertu. Počet účastí za jednu koncertní sezónu je stanoven na min. 20 a max. 120 s tím, že maximální počet účastí nemusí Filharmonie Brno využít.

 

Absolutorium

Po splnění dvouleté praxe v Orchestrální akademii Filharmonie Brno získává každý člen certifikát vydaný Filharmonií Brno, který slouží jako doklad o řádném absolvování Orchestrální Akademie Filharmonie Brno.

 

Ubytování, cestovné, koncertní oděv, nástroj

Filharmonie Brno neposkytuje ani nehradí členům akademie ubytování v Brně ani žádné cestovní náklady. Členové akademie rovněž nemají nárok na poskytnutí koncertního oděvu ani nástroje nebo jeho součástí.


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes