hráč II. flétny s povinností pikoly


 

ŘEDITELKA FILHARMONIE BRNO, příspěvkové organizace

vypisuje

 

KONKURZNÍ ŘÍZENÍ

na obsazení místa

 

hráče II. flétny s povinností pikoly.

 

Konkurz se uskuteční  dne 14. prosince 2017 v 10.00 hodin

 v sídle Filharmonie Brno, p. o. –  Besední dům, Komenského nám. 8

 

PODMÍNKY KONKURZU: 

1. konkurzní kolo:                          

W. A. Mozart:                                   Koncert G dur, KV 313 včetně kadencí

A. Vivaldi:                                         Koncert a moll pro pikolu – 1. a 2. věta

 

2. konkurzní kolo:

Orchestrální party  - II. flétna                                   

B. Smetana:                                      Prodaná nevěsta – předehra

B. Smetana:                                      Má vlast – Vltava

A. Dvořák:                                         9. symfonie

L. Janáček:                                       Sinfonietta (3. a 5. věta).

F. Mendelssohn-Bartholdy:               Italská symfonie – 3. věta - Scherzo

S. Prokofjev:                                     Klasická symfonie – 1. věta

D. Šostakovič:                                  15. symfonie – 1. věta

D. Šostakovič:                                  9. symfonie – 3. věta

 

Orchestrální party  - pikola

B. Smetana:                                     Prodaná nevěsta – předehra

A. Dvořák:                                        Slovanské tance č. 2 a 14

L. Janáček:                                      Sinfonietta (2. a 3. věta).

L. v Beethoven:                                9. Symfonie 4. – věta Marsch

P. I. Čajkovský:                                4. Symfonie 3. věta

W. A. Mozart                                    Kouzelná flétna

D. Šostakovič:                                  9. symfonie

 

Písemné přihlášky, strukturovaný životopis s osobními a kontaktními údaji a uvedením své interpretační praxe i kopii dokladu o ukončeném vzdělání (minimálně maturitní zkouška ke dni nástupu) zašlete nejpozději do 14. listopad 2017 na adresu: Filharmonie Brno, p. o., Komenského nám. 534/8, 602 00 Brno nebo na e-mailovou adresu: kristyna(tecka)drasilova(zavinac)filharmonie-brno(tecka)cz (tel. 539 092 802).

Současně s přihláškou rovněž sdělte svůj případný zájem o zajištění klavírního doprovodu a zaslání notových partů. Ty budou po datu uzávěrky přihlášek poskytnuty přihlášeným uchazečům na vyžádání v tištěné nebo elektronické podobě notovým archivem Filharmonie Brno, (anna(tecka)jadrnakova(zavinac)filharmonie-brno(tecka)cz, tel. 539 092 848), ve stejné době budou také ke stažení ZDE.

 

Předpokládaný termín nástupu: leden 2018.

 

V Brně dne 25. srpna 2017

 

PhDr. Marie Kučerová

ředitelka Filharmonie Brno, p. o.


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes