ČlenovéPrvní housle

První housle

Skupina prvních houslí je nositelkou četných „nej“: je nejpočetnější orchestrální skupinou a ve svém nejstabilnějším umístění...

více...
Druhé housle

Druhé housle

Hrát příslovečné druhé housle náleží v obecném povědomí méně významným členům lidského společenství. Při hodnocení...

více...
Violy

Violy

Violisté jsou smutnými hrdiny nesčíslných vtipů, narážejících na jejich nenápadnost právě uprostřed orchestrálního zvuku...

více...
Violoncella

Violoncella

Violoncellisté si na nenápadnost stěžovat nemohou: rozměry jejich nástroje a jeho nosný zvuk v celé šíři jeho...

více...
Kontrabasy

Kontrabasy

Základní úlohu kontrabasistů jako basové opory celého orchestru zná každý; málokdo si však uvědomuje...

více...
Flétny

Flétny

Flétnist(k)u poznáte podle toho, že drží svůj nástroj napříč. Třebaže patří mezi nástroje dřevěné, vyrábí se dnes flétna většinou...

více...
Hoboje

Hoboje

Hobojisté se vesměs – alespoň při hraní – tváří přísně; to ovšem není dáno nějakou jejich společnou povahovou vlastností...

více...
Klarinety

Klarinety

Klarinetisté disponují nástrojem krásně znělým ve všech polohách svého záviděníhodného rozsahu, ti skutečně dobří navíc dokáží...

více...
Fagoty

Fagoty

Fagotisté se těší podobné „pozornosti“ jako violisté; budiž však řečeno, že fagot uniká už hodně dlouho své úloze basového...

více...
Lesní rohy

Lesní rohy

Hráčů ve skupině lesních rohů bývá víc než v ostatních skupinách žesťové sekce; vedle nádherných sólových výstupů...

více...
Trubky

Trubky

Vzhledem ke svým rozměrům je trubka nástrojem podivuhodně průrazným; už trojice trumpetistů dokáže dát zvuku velkého...

více...
Trombony

Trombony

Na trombonistech je ze všech dechových hráčů nejvíce vidět, když hrají – a mají-li být také slyšet, dokáží se náležitě prosadit...

více...
Tuba

Tuba

Tubista je jako žesťový basový hlas na celý orchestr sám. Díky rozměrům svého nástroje, na němž je všechno velké...

více...
Bicí nástroje

Bicí nástroje

Kolik druhů bicích nástrojů předepisují dnešní skladatelé, nelze vlastně spočítat; hráči brněnské filharmonie jich mají ve svém instrumentáři...

více...
Harfa

Harfa

Harfistku lze uvést v ženském rodě, protože muž u harfy bývá výjimkou...

více...

Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes