Aktuálně


30. ročník

Expozice nové hudby

NOVÁ ®EVOLUCE

11-25/10/2017

„Ne vše nové je revoluční, ne vše revoluční je nové“

„Partitura může být stará, ale hudba zní tady a teď“

 

Evoluce je přirozený, soustavný, dlouhodobý a samovolný proces, v jehož průběhu se život dále rozvíjí a diverzifikuje. Revoluce je naopak přeměna náhlá, kdy v jejím průběhu dochází k zborcení předchozího řádu a vytvoření nového. Propojíme-li oba termíny, tak můžeme sledovat proces, který byl původně revoluční, ale časem je považován za evoluční. Nová invence je tak dlouho opakována, až se stane normou, která vyvolá konflikty a ty poté plodí další invence a tak to jde pořád dokola. Modernistické chápání pokroku však již neexistuje, nové není již lepší než to starší, než to autentické. Vstupujeme do soukolí „ustavičného vytváření“, „brikoláže“, neboli utváření nového z nahodile vybraných či převzatých součástí starého, kdy invence je často nahrazena objevováním objeveného a rebelie či dokonce revoluce se stává výhodným obchodním artiklem.

 

Jubilejní třicátý ročník Expozice nové hudby nabízí neotřelá a svobodná díla, která, i když třeba nejsou zrovna nejnovější datem svého vzniku, rozhodně neztratila nic ze své revolučnosti, ačkoliv se mnohá z nich již stala součástí evoluce hudby.

 

Partitura může být stará, ale hudba zní tady a teď. Stará i nová díla se potkávají na stejných pódiích a u stejných posluchačů vyvolávají stejné rozpaky, pocity blaha i uspokojení. Vracíme se k počátkům festivalu, kdy první ročníky byly součástí Mezinárodního hudebního festivalu Brno, dnes pojmenovaného Moravský podzim. V symbióze i poněkud rebelantsky interagujeme na standartní festivalové dění a otevíráme prostor pro mnohdy neprávem opomíjené formy, žánry i média hudebního vyjádření. Brouzdáme od absolutní interpretační svobody k strojovému přednesu, od instalace, přes hudební intervence a improvizace k osobité, autorské kompozici.

 

Viktor Pantůček, dramaturg festivalu

 Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes