Abonentní řady


62. sezona  |  61. sezona  |  60. sezóna  |  59. sezóna  |  58. sezóna  |  57. sezóna  |  56. sezóna  |  55. sezóna  |  54. sezóna

Filharmonie na Stadionu (FS)

Filharmonie na Stadionu (FS)

cyklus přenesený z Janáčkova divadla na Stadion na Kounicově, nabízí klasická syfonická díla

více...
Filharmonie doma I (FBD I)

Filharmonie doma I (FBD I)

Cyklus přenesený z Janáčkova divadla do Besedního domu je zaměřený na tradiční, klasicko-romantický

repertoár

více...
Filharmonie doma II (FBD II)

Filharmonie doma II (FBD II)

uvádí starou hudbu do souvislostí s hudbou (post)moderní, avšak na koncertních pódiích již prověřenou (a tudíž již také klasickou)

více...
Mimořádné koncerty (MK)

Mimořádné koncerty (MK)

představí sedm unikátních programů

více...
Veřejné generální zkoušky (VGZ)

Veřejné generální zkoušky (VGZ)

zahrnuje čtyři dopolední generálky na Staduionu i v Besedním domě

více...
Rodinné abonmá (RA)

Rodinné abonmá (RA)

dětský divák jako partner účinkujících vtažený do děje a zábavnou formou nabývající informace o hudbě

více...
Jazz & World Music (JWM)

Jazz & World Music (JWM)

nabízí špičkové interprety z celého světa a pozoruhodnou žánrovou pestrost

více...
Mladá krev aneb Hudba zblízka (MLK)

Mladá krev aneb Hudba zblízka (MLK)

Komorní koncerty členů Orchestrání akademi.

Atypicky rozestavený a intimně nasvícený sál, hudebníci, kteří jsou takřka na dosah…

více...
Koncerty Kantilény (KK)

Koncerty Kantilény (KK)

nabízí čtyři koncerty s 

repertoárem od skladeb renesanční polyfonie až po soudobou tvorbu
více...
Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

Komorní cyklus Spolku přátel hudby (KC SPH)

cyklus komorních koncertů, který navazuje na jednu z nejstarších tradic

více...
Brno Contemporary Orchestra (BCO)

Brno Contemporary Orchestra (BCO)

mladý ambiciózní ansámbl uvede české i světové premiéry a představí významná díla autorů nejmladších skladatelských generací

více...
Český filharmonický sbor Brno (ČFSB)

Český filharmonický sbor Brno (ČFSB)

již 12. ročník cyklu abonentních koncertů nejen sborových koncertů

více...
Czech Ensemble Baroque (CEB)

Czech Ensemble Baroque (CEB)

šestý ročník velkého abonentního cyklu hudby baroka a klasicismu

více...


Copyright © 2009 Filharmonie Brno  |  Publikováno systémem inCMS  |  Tvorba webových stránek Inexes